Opstel van testamente só verbeter

Posted on January 9th, 2019 |

Verbeterings aan die SanTrust-stelsel vir testamentopstelling gee tussengangers meer opsies en brei só hul potensiële aanbod aan kliënte uit.

SPF Fidusiêre Dienste het ’n ver­beterde weergawe van die SanTrust-webapplikasie bekend gestel om tussengangers betreklik eenvoudige testamente te help opstel.

‘Twee jaar ná die aanvanklike bekendstelling was een aspek wat steeds by SanTrust ontbreek het dat tussengangers nie ’n ­enkel-testament vir egpare kon opstel nie,’ sê Moremadi Mabule, Hoof: Testamentbesigheid by SPF Fidusiêre Dienste.

Ná die jongste verbeterings, is ’n nuwe soort testament op die stelsel beskikbaar. Die testamentkategorie ‘Enkel: Kinders en/of Gade/Lewensmaat erf’ (‘Single: Children and/or Spouse/Partner inherit’) is van toepassing op paartjies wat binne of buite gemeenskap van goedere getroud is, of binne of buite gemeenskap van goedere saamleef. Die nuwe soort testament sal sorg dat die kliënt ’n selfs beter dienservaring kry.

‘Tussengangers sal kliënte kan help om hul boedel net aan die gade/lewensmaat, of net aan die kinders, of albei te bemaak,’ verduidelik Moremadi.

Ingebruikneming bevorder

Hoewel die nuwe webgebaseerde oplossing geriefliker as die ou stelsel is, het tussengangers dit stadiger aanvaar as wat verwag is, sê Moremadi. Om agter die kap van die byl te kom, het Fidusiêre Dienste ’n jaar lank nagevors hoekom tussengangers sukkel om SanTrust te gebruik.

Met die ou SanTrust het tussengangers 60% van testamente op die stelsel opgestel en Fidusiêre Dienste het 40% gehanteer. ‘Ons het net vier testamentopstellers by Sanlam,’ sê sy.

Die nuwe SanTrust was bedoel om tussengangers te bemagtig om selfs meer testamente self op te stel – maar die teenoorgestelde het gebeur. ‘Fidusiêre Dienste het die afgelope twee jaar 70% van die testamente opgestel en tussengangers 30%. Dit het ’n groot impak op omkeertye gehad en tot meer klagtes gelei.’

Die betekenisvolle nuwe verbeterings aan SanTrust, wat die nuwe soort testament insluit, kan egter dié kwessies help oplos deur tussengangers se aanbod aan kliënte te versterk. Dit behoort ook foute te verminder, want tussengangers hoef net beperkte insette te lewer. ‘Hulle hoef bloot ’n paar gapings in te vul,’ sê Moremadi.

Wat volgende gebeur

Moremadi sê hul hooffokus is nou om leemtes in opleiding te vul en SanTrust-gebruik te verhoog. ‘SanTrust is ons “Rolls-Royce”-stelsel. Dis gebruikersvriendelik en tussengangers kan testamente voor hul kliënt gedurende ’n konsultasie opstel en finaliseer.’

Die opleiding sal wys presies hoe. Die hele proses, insluitend om die kliënt se data te bekom, duur sowat 5–10 minute.

‘Dis belangrik om vir tussengangers te wys hoe die stelsel waarde vir hul praktyk kan toevoeg deur hul kliëntediens doeltreffender te maak, veral wanneer minder ingewikkelde testamente opgestel word.’

Die opleiding is ook daarop gemik om tussengangers wat steeds die ou stelsel verkies, aan boord te kry. ‘Ons beoog om hulle aan die nuwe stelsel bloot te stel sodat ons hul persepsie daarvan kan verander.

‘As ’n webgebaseerde stelsel het SanTrust sekere voordele, asook ’n paar uitdagings,’ sê Moremadi.

‘SanTrust self is baie stabiel. Omdat dit egter diep met baie ander derdeparty-stelsels en dienste integreer, kan enige probleme wat binne dié stelsels of weens hardeware- en sagteware-opgraderings ontstaan, ’n negatiewe uitwerking op SanTrust hê, byvoorbeeld as die ge­vreesde “oeps-foute”.’ 

Wat is SanTrust?

Dit is ’n aanlyn hulpmiddel om testamente op te stel. Die tussenganger gebruik ’n ghoeroe (‘wizard’) om sekere vereistes in te vul, waarna die stelsel ’n geldige testament genereer. Dit het die alleenstaande stelsel met dieselfde naam vervang wat nie met Sanlam se stelsels geïntegreer was nie.

SanTrust het ’n enkele databasis. Wanneer wet­gewing dus verander, kan testamente of hul klousules dadelik verander word.

Kry opleiding en verdien CPD-punte

’n Opleidingskursus oor die ver­beterde SanTrust sal in die eerste kwartaal van 2019 beskikbaar wees; datums sal nog gefinaliseer word. Dit sal normale opleiding vir nuwe tussengangers en gebruikers, en opfrissingsopleiding vir huidige tussengangers insluit.

‘Ons wil die opleiding opwindend maak vir tussengangers. Hulle kan ook punte vir voortgesette professionele ontwikkeling (CPD) verdien deur dit te voltooi,’ sê Moremadi.