View in:English

Voordelestaat en belastinginligting: verander só

Kliënte kan verwag om hul jaarlikse voordelestate tussen Mei 2013 en Julie 2013 te ontvang.

Die jaarlikse voordelestaat met terugvoer oor produkte, voordele, waardes en, waar van toepassing, inligting oor inkomstebelasting, word aan sowat 1 550 000 kliënte gestuur. Veranderings is sedert die uitstuur van die vorige staat aangebring.

tax2

ʼn Voordelestaat word uit die volgende saamgestel:

 • Sertifikate vir inkomstebelastingdoeleindes
 • Soort sertifikaat: Bydraesertifikaat 

Slegs aan ʼn eienaar of versekerde van ʼn UA-plan en/of Inkomstebeskermerplan om aan te dui hoeveel binne ʼn finansiële belastingjaar bygedra is en dus vir belastingkorting in berekening gebring mag word.

 • Soort sertifikaat: IRP5/IT3(a)

Slegs aan die lyfrentenier van ʼn lyfrente- of jaargeldplan om die belasbare inkomste aan te toon.

 • Staat: ʼn Gedetailleerde staat van die kliënt se aftreefondsvoordele, Sanlam-produkte en ander voordele.

Belangrike inligting oor aftreefondse

Fondsinligting wat uit nuwe fondsreëls en fondsreëlwysigings bestaan. (Slegs indien die kliënt ʼn lid van een van die Sanlam-geadministreerde uittree-annuïteits-, pensioen- of voorsorgfondse is.)

Uitbreiding ten opsigte van versendingsmetodes van jaarlikse voordelestaat

Die versending van die staat het tot en met 2012 deur middel van landpos en e-pos geskied. Vanaf 2013 is verdere elektroniese toepassings bygevoeg:

 • SMS via selfoon/Toegang deur webtoepassing /IVR (interaktiewe stemreaksie) 


Uit die terugvoer van kliënte was dit duidelik dat hierdie belangrike inligting op ʼn vinnige en doeltreffende wyse versprei moet word. Weens hierdie kliëntebehoeftes het ons besluit om ook van hierdie alternatiewe tegnologiese toepassings gebruik te maak.
 

 Die voordele van elektroniese kommunikasie is as volg uitgewys:

 1. Dit ondersteun Sanlam se verbintenis tot die ontwikkeling en handhawing van omgewingsbewaring.
 2. Dis veiliger, vinniger en meer akkuraat
 3. Dit verskaf 24/7 toegang tot inligting.
 4. Inligting kan maklik gestoor en maklik opgeroep word.
 5. Inligting kan maklik elektronies herversprei word.

Die verspreiding van die voordelestaat sal in die toekoms as volg geskied:

 • Kliënte wat nie oor ʼn e-posadres of ʼn selfoonnommer beskik nie, sal hul dokumentasie per landpos ontvang.  
 • Kliënte wat oor ʼn aktiewe e-posadres beskik, sal die kommunikasie per e-pos ontvang.
 • Kliënte wat nie oor ʼn e-posadres beskik nie, maar wel oor ʼn aktiewe selfoonnommer beskik, uitgesluit PPS-kliënte, kliënte bo die ouderdom van 60 jaar en kliënte van Sanlam Namibië, sal die volgende SMS ontvang.

Afrikaans:

Kry nou u 2013 Sanlam voordele- en belastinginligting by http://bit.ly/SanlamSecureService of skakel 0860516516. Geen SMS antwoorddiens.*Terms on www.sanlam.co.za

Engels: 

Get your 2013 Sanlam benefit and tax information now at http://bit.ly/SanlamSecureServices or call 0860516516. No SMS reply service.*Terms on www.sanlam.co.za

Belangrike nota:

http://bit.ly/SanlamSecureService neem die kliënt na die Afrikaanse webblad.

http://bit.ly/SanlamSecureServices neem die kliënt na die Engelse webblad.


Die verskil in die twee webadresse is dat ons by die Afrikaanse webblad 'Service' gebruik, maar by die Engels 'Services'. ʼn 's' word dus by die Engelse webadres bygevoeg.

 • Die voorkeuroplossing vir die kliënt is dat die webadres, soos verskaf in die SMS, deur die kliënt op ʼn rekenaar se internet-webadreslyn ingetik word en die webtuiste vanuit hierdie omgewing oopgemaak word.Toegangs- en sekuriteitsvereistes geld en die volgende word van kliënte vereis om hul 2013-voordelestate en, indien van toepassing, hul belastingsertifikate, te kry.

 • Polis-/planeienaar se volledige identiteitsnommer.
 • ʼn Merkraampie waarin die gebruiker verklaar dat hy/sy wel die eienaar is van die polis(se) of plan(ne) onder die identiteitsnommer verskaf.
 • ʼn Unieke ‘Captcha’-kode (menslike toegang) wat korrek ingevul moet word.


Indien kliënte al bogenoemde velde korrek en volledig ingevul het, sal kliënte toegang tot hul dokumentasie verkry. 

Indien toegang nie verkry word nie, sal ʼn foutboodskap die rede verskaf.

Kliënte kan ook die skakel http://bit.ly/SanlamSecureService in die SMS op hul selfoon klik, wat hul na  die Sanlam-webblad op hul selfoon sal neem.

Let wel:

Sommige selfone mag weens tegnologiese of veiligheidsverstellings moontlik nie die aflaai en/of besigtiging van alle tipe dokumentasie, soos PDF, ondersteun nie.

Indien kliënte hierdie probleem ervaar, moet hul die verkose webadres http://bit.ly/SanlamSecureService (vir Afrikaans) en http://bit.ly/SanlamSecureServices (vir Engels)] op hul rekenaar se internetblaaier intik. (Nie die ‘soek-enjin’ nie). Hul moet asseblief nie die internetblaaier van hul selfoon gebruik nie, aangesien die probleem homself sal herhaal.

Kliënte wat geen toegang tot enige internetdiens het nie, of wel toegang het, maar nie hul dokumentasie suksesvol kan aflaai of besigtig nie, kan steeds hul dokumentasie verkry deur die nuutgeskepte 'Share call'-nommer 0860 516 516 te skakel. Hierdie nommer is in die SMS ingesluit.

Kliënte wat hierdie nommer skakel, sal deur ʼn spesifieke IVR-toepassing ondersteun word. Die verskil is egter dat hierdie IVR uitsluitlik vir die jaarlikse voordelestate en belastinginligting geskep is.

Ander voordelestaatwysigings

Voordelestaat

 • Byvoordeelafkortings

Die byvoordele se afkortings word per byvoordeel langs die byvoordele aangedui.

 • Glacier

Alle Glacier-produkte wat tans op die ‘Opgawe van versekering’ (LID730) druk, sal ook op die jaarlikse voordelestaat druk. Glacier-beleggings sal ook vertoon word.

e-Pos

Namibië

Die jaarlikse voordelestaat- en belastinginligtingdokumente word ook vanaf 2013 vir die eerste keer per e-pos aan kliënte van Namibië gestuur wat oor aktiewe e-posadresse beskik.

Aftreevoorsieningsdokument 

Die aftreevoorsieningsdokument lig kliënte oor die volgende in (PPS-inligting word afsonderlik saam met die PPS Retirement Annuity-voordelestaat vertoon):

 • die Retirement Fund Bulletin
 • wie aftreefondsvoordele by dood sal ontvang
 • impak van Regulasie 28 
 • risiko met die oordrag van ʼn uittree-annuïteit
 • ontwikkelings in die aftreefondsbedryf
 • name van die hoofbeampte en trustees
 • fondsname en fondsnommers
 • fondskontakbesonderhede.

Belangrike inligtingsdokument

Dié bylae is steeds op beide Sanlam en PPS se webtuistes beskikbaar. Dié bylae bevat verduidelikende antwoorde op moontlike vrae wat kliënte mag hê. Die skakel verskyn op die voordelestaat.

Posdatums 

Die jaarlikse voordelestate word vanaf Mei tot Julie versend. Kliënte wat ook vir belastingsertifikate kwalifiseer, sal dit saam met hul state ontvang.

Die state wat ʼn bydraesertifikaat insluit, waar van toepassing, sal in die eerste besending van 9 Mei 2013 tot 15 Junie 2013 uitgestuur word. Die res word daarna tot 15 Julie 2013 versend.

Sanlam Lewens Kliëntekontaksentrum se kontakbesonderhede

Telefoonnommer: +27 21 916 5000 of 0860 726 526

Faksnommer: +27 21 947 9440 

e-Posadres: life@sanlam.co.za

Adres: Strandweg 2, Bellville, Suid-Afrika/Posbus 1, Sanlamhof, 7532, Suid-Afrika.